Smok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieży

Dodano: 8 maja 2014

Kiedy we wrześniu rozpoczęliśmy cykl lekcji o regionie brzeskim, założeniem końcowym było zorganizowanie quizu wiedzy. Ponieważ ostatnia lekcja z cyklu dotyczyć miała legend regionu brzeskiego – to właśnie ten wdzięczny temat został wybrany za przewodni do zorganizowania quizu.

Dzięki aktywnej pomocy nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, a w szczególności dzięki pani Małgorzacie Kołodziej-Siciarz aktywnie zachęcaliśmy młodzież szkolną do czytania legend naszego regionu. Co tydzień uczniowie otrzymywali wskazówki i zagadki, które inspirowały ich do poszukiwania na terenie szkoły tekstów legend. Przygotowania takie trwały od lutego do końca kwietnia. Ich zwieńczeniem był quiz wiedzy o legendach regionalnych, który odbył się 6 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku.

Quiz bardziej przypominał mini turniej, w którym 6 drużyn w kolejnych konkurencjach wykazywało się znajomością legend. Jak to bywa w turnieju, wiele można było zyskać, ale też wiele można było stracić – uczniowie sami decydowali jak wiele punktów zaryzykować licytując pytanie. Gimnazjaliści wykazali się bardzo dobrą znajomością legend i aktywnym uczestnictwem. Właściwie każda z 22 osób, które wzięły udział w turnieju powinna zostać tutaj wyróżniona – ze względu na dobre przygotowanie i podjęcie rywalizacji.

Dzięki zorganizowaniu quizu gimnazjaliści poznali zachowane ślady naszej regionalnej tradycji ludowej. Poznaliśmy legendę o smoku i płanetnikach z Iwkowej ; o pannie zaklętej w zamku w okolicach Iwkowej ; o kamiennej głowie maszkary wymierzającej sprawiedliwość w brzeskim ratuszu ; o białej damie straszącej na zamku w Dębnie i wiele innych. Legendy zaczerpnięto z publikacji regionalnych: „Gawędy iwkowskie” Jana Piechoty, „Brzeski przekładaniec” Andrzeja B. Krupińskiego, „Z legend i starych opowieści o Jadownikach” Władysława Okasa. Dzięki uprzejmości kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce Uszewskiej – Danucie Łazarz – poznaliśmy również legendę o powstaniu góry Rogal.

Aby nadal aktywnie promować czytelnictwo regionalnych książek, a w obecnym wypadku – legend – pod koniec maja lub na początku czerwca zorganizujemy z grupą gimnazjalistów prezentację legend regionalnych dla uczniów szkół podstawowych – zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie w późniejszym terminie podamy szczegóły akcji.

Galeria zdjęć

Smok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieżySmok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieżySmok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieżySmok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieżySmok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieżySmok, płanetniki i biała dama - czyli jak promowaliśmy czytelnictwo wśród młodzieży

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe