Akcja "Żonkile" w Bibliotece w Brzesku

Dodano: 29 kwietnia 2016

W ramach organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcji "Żonkile" 27 kwietnia 2016 r. odbyła się lekcja historyczna z okazji obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

W zajęciach wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku.

Celem lekcji było przypomnienie wydarzeń, poznanie bohaterów powstania warszawskiego oraz dylematów, z jakimi 73 lata temu zetknęli się młodzi powstańcy. Pamięć o tych wydarzeniach i trudnych wyborach przyczynia się niewątpliwie do kształtowania w uczniach wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, a także tolerancji dla innych narodów, postaw, poglądów, religii.

Następnie uczniowie obejrzeli film pt. "Nie było żadnej nadziei" przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dotyczył on wybuchu i przebiegu powstania, którego bohaterami byli jego uczestnicy, wśród nich nieżyjący już Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. To on co roku w rocznicę wybuchu powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żonkili. Po śmierci M. Edelmana w 2009 r. kwiat ten stał się symbolem szacunku i pamięci o powstańcach.

Galeria zdjęć

Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe