Pożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w Brzesku

Dodano: 30 maja 2016

30 maja 2016 r. pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku pożegnali długoletnią Dyrektor Marię Marek, przechodzącą po 45 latach wspaniałej pracy zawodowej na emeryturę.

Maria Marek pracę w brzeskiej Bibliotece rozpoczęła w 1971 roku od prowadzenia Filii nr 1. Pracowała w Oddziale dla Dzieci, a następnie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. 31 lipca 1995 roku w wyniku konkursu została Dyrektorem PiMBP.

Maria Marek pracę zawodową aktywnie łączyła z udziałem w życiu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej koła SBP w Brzesku, a także wiceprzewodniczącej i sekretarza w okręgu tarnowskim. Uczestniczyła w zjazdach krajowych i okręgowych.

Działalność Dyrektor Marii Marek na rzecz rozwoju bibliotekarstwa w regionie została niejednokrotnie doceniona przez WBP w Tarnowie i WBP w Krakowie oraz SBP w Warszawie, czego wyrazem były przyznawane jej nagrody i odznaczenia, m.in.: Zasłużony działacz kultury (1998), Medal W dowód uznania (2001), Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Medal Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (2010).

Przez wiele lat swojej pracy zawodowej Dyrektor Maria Marek z ogromną pasją i zaangażowaniem kierowała brzeską Biblioteką, dbając o jej nieustanny rozwój. Była inicjatorką budowy pierwszego w historii miasta Brzeska obiektu wzniesionego dla instytucji kultury. Dzięki jej wieloletnim staraniom, w lutym 2011 roku przekazany został Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej nowo zbudowany, nowoczesny obiekt Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II i brzeska Książnica mogła stać się Biblioteką na miarę XXI wieku.

Za wieloletnią służbę i ogromne poświęcenie Dyrektor Maria Marek w 2011 r. została uhonorowana z rąk posła Jana Musiała Złotym Medalem przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W 2012 roku praca Dyrektor Marii Marek została doceniona zaszczytnym tytułem Bibliotekarza Roku Małopolski za rok 2011. Całe życie zawodowe Marii Marek to pełna poświęcenia i pasji praca z książką, czytelnikiem i lokalną społecznością na rzecz rozwoju brzeskiej kultury i czytelnictwa. Jej wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki temu, że Dyrektor Maria Marek to bibliotekarka z wykształcenia i zamiłowania.

Gratulujemy naszej Pani Dyrektor tak pięknego dorobku, jednocześnie dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Życzymy wielu wspaniałych dni w życiu osobistym oraz realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku od 31 maja 2016 r. jest Pani mgr Karina Legutek, dotychczasowy kierownik Oddziału dla Dzieci.

Galeria zdjęć

Pożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w BrzeskuPożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w BrzeskuPożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w BrzeskuPożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w BrzeskuPożegnanie Marii Marek - Dyrektor PiMBP w Brzesku

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe