Akcja "Żonkile"

Dodano: 28 kwietnia 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku po raz drugi przystąpiła do akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, której celem jest przywrócenie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

W ramach akcji "Żonkile" 25 kwietnia 2017 r. odbyła się lekcja historyczna z okazji obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. W zajęciach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Celem lekcji było przypomnienie wydarzeń, poznanie bohaterów powstania warszawskiego oraz dylematów, z jakimi 74 lata temu zetknęli się młodzi powstańcy. Pamięć o tych wydarzeniach i trudnych wyborach przyczynia się niewątpliwie do kształtowania w uczniach wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, a także tolerancji dla innych narodów, postaw, poglądów, religii. Uczniowie obejrzeli film "Nie było żadnej nadziei" przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dotyczył on wybuchu i przebiegu powstania, którego bohaterami byli jego uczestnicy, wśród nich nieżyjący już Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Młodzież analizowała także biogramy bohaterów biorących udział w powstaniu. Szczególną uwagę zwrócili na występujące w biografiach wspólne elementy: przynależność do organizacji młodzieżowych czy znaczenie życia wspólnotowego.

Galeria zdjęć

Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe