Dzień Bibliotekarza

Dodano: 14 maja 2012

Dziewiąty już raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2012 roku Tydzień Bibliotek. Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek „Biblioteka ciągle w grze!” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale także pozwala uświadomić miejsce bibliotek w społecznej infrastrukturze. Systematycznie prowadzona automatyzacja zbiorów, wiele nowych lub zmodernizowanych budynków, wprowadzenie do zbiorów nowych nośników treści i bogata oferta form upowszechniania czytelnictwa powodują, że usługi naszych placówek są na coraz wyższym poziomie i zyskują uznanie rzeszy odwiedzających je czytelników.

Z okazji Tygodnia BibliotekDnia Bibliotekarza 10 maja w Sali wystawienniczo-odczytowej RCKB spotkali się bibliotekarze bibliotek publicznych miasta i powiatu brzeskiego. Na zaproszenie dyrektor PiMBP Marii Marek na uroczystość przybyli także Burmistrz Grzegorz Wawryka, Starosta Andrzej Potępa i kierownik Działu Promocji UM Krzysztof Bigaj. Obchody Dnia Bibliotekarza zostały połączone z powiatowym Seminarium Szkoleniowym. Uczestnicy Seminarium mieli okazję zapoznać się z wynikami czytelniczymi w powiecie brzeskim, które przedstawiła instruktor PiMBP Renata Wielgosz. Wysłuchano również wykładu Wojciecha Kowalewskiego z WBP w Krakowie „Komputeryzacja bibliotek publicznych w kontekście uruchomienia portalu e-usług bibliotecznych” oraz „Świat nieoczywisty talentem Wisławy Szymborskiej utrwalony” Zofii Rogowskiej.

Miłym akcentem Dnia Bibliotekarza były życzenia i kwiaty od władz miasta i powiatu, dyrektor MOK Małgorzaty Cuber oraz wszystkich bibliotekarzy dla dyrektor Marii Marek z okazji otrzymania przez Nią tytułu Bibliotekarza roku 2011 województwa małopolskiego. Pani dyrektor dziękując za wszystkie gratulacje dedykowała medal Bibliotekarza Roku swoim współpracownikom i podziękowała władzom za niezwykłą przychylność i przyjaźń wobec brzeskiej Biblioteki.

Galeria zdjęć

Dzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień BibliotekarzaDzień Bibliotekarza

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe