IX Miesiąc Papieski w PiMBP w Brzesku

Dodano: 3 listopada 2020

Tradycyjnie od kilku lat październik w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku poświęcony jest wspomnieniu św. Jana Pawła II, patrona Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. W tym roku obchodzony był już IX Miesiąc Papieski, który jednak ze względu na trwającą epidemię musiał przybrać nieco odmienną niż zazwyczaj formułę – konieczne okazało się ograniczenie spotkań z udziałem publiczności, a część działań przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. Pomimo tych szczególnych warunków również w tym roku przygotowano różne formy upamiętniające osobę i dzieło Papieża Polaka.

Tegoroczne październikowe obchody Miesiąca Papieskiego zainagurowane zostały przez dyrektor biblioteki Karinę Legutek poprzez nagranie udostępnione w mediach społecznościowych i na stronie internetowej biblioteki. Tym samym rozpoczął się także cykl wirtualnych spotkań pt. „Myśli brzeszczan poświęcone Janowi Pawłowi II”, w ramach którego w każdy poniedziałek października publikowane były nagrania prezentujące naukę Ojca Świętego i wspomnienia brzeszczan dotyczące Jego osoby. Swoimi refleksjami podzielili się kolejno: Janusz Mytkowicz, Anna Gaudnik, Agata Podłęcka i Zuzanna Peters-Musiał.

W okresie od 15 października do 10 listopada w sali wystawienniczo-odczytowej prezentowano także wystawę „Życie Karola Wojtyły”. Ekspozycja stanowiła profesjonalnie przygotowaną fotograficzną dokumentację życia największego Polaka, filozofa, humanisty, poety, polityka – Ojca Św. Jana Pawła II. Na zebranych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zdjęciach zobaczyć było można zarówno małego „Lolka”, jak i poważanego arcybiskupa. Z myślą o czytelnikach niemogących obecnie uczestniczyć w życiu kulturalnym biblioteki przygotowany został także wirtualny zapis wystawy. W nagraniu wykorzystano utwór „Nie zastąpi Ciebie nikt” - hymn powstały z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Oddział dla Dzieci PiMBP w Brzesku z poświęconą Papieżowi lekcją biblioteczną udał się w tym roku do Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku, którego patronem jest właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II. Przeprowadzone w plenerze spotkanie bibliotekarzy z dziećmi skupiało się wokół książki Magdaleny Kuczyńskiej „O Karolku, który zadziwił świat” – ciekawej, zabawnej i pełnej ciepła opowieści o dzieciństwie, latach młodzieńczych i dorosłym życiu Karola Wojtyły. Podczas zajęć dzieci wysłuchały fragmentów książki i odpowiadały na zagadki sprawdzające ich wiedzę na temat Papieża Polaka. Na zakończenie spotkania wspólnie zaśpiewano „Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II.

W ramach obchodów IX Miesiąca Papieskiego biblioteka zorganizowała także Powiatowy Konkurs Plastyczny na kartkę pocztową „Nasz Święty Jan Paweł II” skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Propozycja spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem, na konkurs wpłynęło aż 485 prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami. Komisja konkursowa w składzie: Helena Jewuła, Karina Legutek, Renata Wielgosz, Bernadeta Klimek wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-IV oraz klasy klas V-VIII ze szkół podstawowych), kierując się takimi kryteriami jak: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, samodzielność w wykonaniu pocztówki, ogólna estetyka wykonania pracy. W konkursie nagrodzono łącznie 24 uczestników. Prace laureatów zostały wyeksponowane w holu obok Oddziału dla Dzieci PiMBP w Brzesku.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną konieczne było odwołanie zaplanowanego na 29 października wieczoru poetyckiego „Brzescy Poeci Papieżowi”. W planach biblioteki jest jednak ponowne przygotowanie tego spotkania wiosną przyszłego roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomimo niesprzyjających okoliczności wzięli udział w tegorocznych obchodach Miesiąca Papieskiego, a także tym, którzy byli z nami online. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do przyjaciół brzeskiej biblioteki, którzy zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami związanymi z osobą i nauką Jana Pawła II w filmikach prezentowanych w sieci – Annie Gaudnik, Agacie Podłęckiej, Zuzannie Peters-Musiał i Januszowi Mytkowiczowi. Dziękujemy także naszym patronom honorowym: Biskupowi Tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi, Burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze, Staroście Brzeskiemu Andrzejowi Potępie, księdzu Dziekanowi Józefowi Drabikowi proboszczowi Parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku oraz patronom medialnym: Gościowi Niedzielnemu o. Tarnów, Brzeskiemu Magazynowi Informacyjnemu BIM, Informatorowi Brzeskiemu, portalowi bwi.pl, Tarnowskiej.tv.

Galeria zdjęć

IX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w BrzeskuIX Miesiąc Papieski w PiMBP w Brzesku

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe