"Kultura i historia regionu brzeskiego" - konferencja regionalna zorganizowana przez brzeskie biblioteki

Dodano: 20 września 2021

17 września w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zorganizowana została konferencja popularnonaukowa pod tytułem „Kultura i historia regionu brzeskiego. Działania kulturotwórcze osób, społeczności i instytucji”. Współorganizatorami przedsięwzięcia były dwie brzeskie biblioteki – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Filia w Brzesku. Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy o historii i kulturze regionu oraz integracja środowiska historyków i pasjonatów regionalizmu. Idea przedsięwzięcia doskonale wpisała się w regionalistyczne działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, która od wielu lat dokumentuje i rozpowszechnia wiedzę o kulturze i historii oraz zasłużonych mieszkańcach Brzeska i regionu brzeskiego.

Do udziału w konferencji, która była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem organizowanym przez obie biblioteki, zaproszono historyków, bibliotekarzy oraz wszystkie redakcje czasopism regionalnych (naukowych, samorządowych, parafialnych), które miały okazję prezentować swoje czasopisma na specjalnie przygotowanych stoiskach. Referaty wygłoszone podczas konferencji oscylowały wokół trzech głównych tematów: czasopiśmiennictwa regionalnego, sylwetek zasłużonych bibliotekarzy oraz zagadnień historii oświaty w regionie brzeskim. Wydarzenie zostało podzielone na dwa panele, pomiędzy którymi na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mokrzysk. Osoby, które potwierdziły swój udział w wydarzeniu otrzymały także pakiety konferencyjne z materiałami od organizatorów oraz sponsorów konferencji.

W ramach pierwszego panelu swoje referaty wygłosili: Ewa Godlewska-Jeneralska (30 lat minęło – „Czas Czchowa” wczoraj i dziś), Mieczysław Czosnyka [„Rocznik Tarnowski” (1990-2020) i jego zawartość jako przejaw kultury regionalnej], Waldemar Pączek („BIM” – ewolucja i wyzwania w kontekście rozwoju komunikacji medialnej) oraz Joanna Grzeszczuk i Iwona Górny (Czasopisma regionalne i regionalistyczne w województwie małopolskim). W drugiej części wydarzenia wystąpili: Karina Legutek (Bibliotekę tworzą ludzie – sylwetki dyrektorów PiMBP w Brzesku), Alicja Koźmińska (Adela Ściebor – człowiek wielu pasji), Bernadeta Klimek (Zofia Serafin – osoba zasłużona dla ziemi iwkowskiej), Lucjan Kołodziejski (Życie kulturalne w Borzęcinie 1898-1939), Michał Loranty (Oświata i kultura społeczności żydowskiej w powiecie brzeskim w latach 1867-1939) oraz dr Piotr Duda [Projekty reformy szkolnictwa powszechnego i średniego w świetle publikacji Kazimierza Missony (1874-1943)].

Konferencja stanowiła kulminacyjny punkt jubileuszu 75-lecia działalności PiMBP w Brzesku. Spotkanie w gronie przedstawicieli samorządu, bibliotekarzy z terenu powiatu brzeskiego oraz zaproszonych gości stało się zatem także okazją do życzeń i gratulacji kierowanych wobec brzeskiej biblioteki publicznej.

Wsparcie sponsorskie na rzecz organizacji konferencji przekazali: Browar Okocim, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Urząd Miejski w Brzesku, Gmina Czchów i Redakcja „Czasu Czchowa”, Gość Niedzielny. Oddział Tarnów, Piotr Śledź – AP Stone Kamieniarstwo, Edmund Leś Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”, Grzegorz Bach – Biuro Partner. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli także Burmistrz Miasta Brzeska – Tomasz Latocha oraz Starosta Powiatu Brzeskiego – Andrzej Potępa. Jesteśmy wdzięczni za przychylność wobec naszej inicjatywy, która przyczyniła się do podniesienia rangi tego przedsięwzięcia i zwiększenia zasięgu jego oddziaływania.

Wydarzenie było w całości transmitowane online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, szczególnie młodzieży szkolnej. Za pomoc przy realizacji transmisji oraz obsłudze dźwiękowej serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku.

Referaty wygłoszone podczas konferencji jeszcze w tym roku zostaną wydane jako publikacja pokonferencyjna. Dziękujemy prelegentom, którzy zachcieli podzielić się swoją wiedzą i prowadzonymi badaniami, a także słuchaczom konferencji. W planach organizatorów jest kontynuowanie przedsięwzięcia w kolejnych latach oraz wzbogacanie następnych edycji o wystąpienia naukowych autorytetów.

Galeria zdjęć


 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe