Komputer i Internet w każdym wieku - kurs komputerowy w Dziale Multimedialnym

Dodano: 22 grudnia 2021

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek w Dziale Multimedialnym brzeskiej biblioteki ponownie zorganizowany został kurs komputerowy dla dorosłych. Jego uczestnicy poznawali obsługę komputera i Internetu na poziomie średnim, posiadali już bowiem podstawowe umiejętności w tym zakresie. Niewielka grupa kursantów spotykała się przez sześć kolejnych tygodni we wtorki i w czwartki podczas 1,5-godzinnych zajęć. W czasie kursu największy nacisk położono na zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem oraz wykorzystywaniem komputera i Internetu w życiu codziennym. Kursanci poznali takie narzędzie jak Google Maps i Google Tłumacz, wyszukiwali połączenia kolejowe i przechodzili przez procedurę zakupu biletów, dowiedzieli się także nieco więcej o poczcie elektronicznej, mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. Jako potencjalnemu kierunkowi do dalszego rozwijania swoich kompetencji cyfrowych przyjrzeli się także tematom bankowości internetowej, zakupów przez Internet i e-usług. Dzięki zdobytym podczas zajęć umiejętnościom i wiedzy oraz materiałom z kursu jego absolwenci być może poczują się nieco pewniej w cyfrowym świecie i zaczną aktywniej – a nawet z przyjemnością – korzystać z technologii. Wszystkim kursantom dziękujemy za aktywny udział i życzymy wielu sukcesów w samodzielnych ćwiczeniach!

Kursy kompetencji cyfrowych (komputerowe, obsługi tabletów) prowadzone są w Dziale Multimedialnym od początku jego funkcjonowania, odpowiadając na potrzeby osób dorosłych, w tym szczególnie seniorów. Spotkania prowadzone są w niewielkich grupach odpowiadających poziomowi dotychczasowych umiejętności uczestników. Oferta zajęć na rok 2022 udostępniona zostanie wkrótce.

Galeria zdjęć

Komputer i Internet w każdym wieku - kurs komputerowy w Dziale Multimedialnym

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe