Kolejne kursy komputerowe dla dorosłych w Dziale Multimedialnym brzeskiej biblioteki

Dodano: 6 kwietnia 2022

Wznowione po pandemicznej przerwie kursy komputerowe dla dorosłych organizowane przez Dział Multimedialny brzeskiej biblioteki cieszą się zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców Brzeska i regionu. W 2022 roku odbyły się już dwie edycje tego rodzaju zajęć.

Tuż po nowym roku rozpoczął się kurs na poziomie średnim. Jego uczestnicy przez kolejne tygodnie stycznia i lutego, w sumie podczas dwunastu 2-godzinnych spotkań, poznawali obsługę komputera i Internetu. Tematyka zajęć była zróżnicowana – duży nacisk położono mi.in. na zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem oraz wykorzystywaniem komputera i Internetu w życiu codziennym. Kursanci poznawali także takie narzędzia internetowe jak Google Maps, Google Tłumacz, Dysk Google, Wikipedia; wyszukiwali połączenia kolejowe i przechodzili przez procedurę zakupu biletów, dowiedzieli się także nieco więcej o poczcie elektronicznej, mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. Kurs na poziomie średnim był także okazją do wprowadzenia do zagadnień bardziej zaawansowanych: bankowości internetowej, zakupów przez Internet i e-usług, które to uczestnicy zajęć będą mogli teraz zgłębiać samodzielnie lub na następnych kursach i warsztatach.

W marcu swoją przygodę z nauką obsługi komputera i korzystania z Internetu rozpoczęła kolejna grupa – tym razem w ramach kursu dla początkujących. Zgodnie z jego założeniem kursanci zdobywali wiedzę „od zera”, poznając najpierw podstawy takie jak budowa komputera, wydawanie poleceń przy pomocy myszki czy pisanie na klawiaturze, by następnie przechodzić stopniowo do zagadnień nieco trudniejszych – tworzenia tekstów pisanych, przechowywania i przesyłania danych, wyszukiwania informacji w Internecie, poruszania się po stronach internetowych czy korzystania z rozrywki w Sieci. Celem kursu było wprowadzenie uczestników do świata komputerów i Internetu oraz wyposażenie ich w najważniejsze umiejętności, by dzięki nim mogli zacząć korzystać w codziennym życiu z tych osiągnięć techniki. Po 22 godzinach kursu czas teraz na systematyczne, samodzielne ćwiczenia, a po nich na dalsze doskonalenie swoich kompetencji.

Dzięki zdobytym podczas zajęć umiejętnościom i wiedzy oraz materiałom z kursu jego absolwenci być może poczują się nieco pewniej w cyfrowym świecie i zaczną aktywniej – i z przyjemnością – korzystać z technologii.

Wszystkim kursantom dziękujemy za aktywny udział oraz życzymy sukcesów i satysfakcji w samodzielnym korzystaniu z komputera!

Kursy kompetencji cyfrowych (komputerowe, obsługi tabletów) organizowane są w Dziale Multimedialnym PiMBP w Brzesku od początku jego funkcjonowania, odpowiadając na potrzeby osób dorosłych, w tym szczególnie seniorów. Spotkania prowadzone są w niewielkich grupach odpowiadających poziomowi dotychczasowych umiejętności uczestników. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy, prowadzony jest nabór ciągły. Chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać w Dziale Multimedialnym, kolejne edycje kursów będą organizowane po zebraniu grupy i w dostosowaniu do harmonogramu prac biblioteki.

Galeria zdjęć

Kolejne kursy komputerowe dla dorosłych w Dziale Multimedialnym brzeskiej bibliotekiKolejne kursy komputerowe dla dorosłych w Dziale Multimedialnym brzeskiej bibliotekiKolejne kursy komputerowe dla dorosłych w Dziale Multimedialnym brzeskiej bibliotekiKolejne kursy komputerowe dla dorosłych w Dziale Multimedialnym brzeskiej biblioteki

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe