Każdy może być artystą - zajęcia plastyczne

zajecia plastyczne Zajęcia literacko-plastyczne "Każdy może być artystą" odbywają się od 2011r. Organizowane są dla dzieci w wieku od 5do 10 lat. Uczestnictwo w zajęciach plastycznych jest bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy (pierwszy tydzień września). Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16.00-17.00

"Każdy może być artystą" to wspólne czytanie wierszyków, zagadek, krótkich tekstów, aby w ten sposób pobudzić dziecięcą wyobraźnię.Mali artyści w czasie zajęć:

  • malują farbami, nie tylko pędzlem
  • wykonują witraże na szkle, a także prace z gazet, bibuły, krepiny, tkanin, pianki samoprzylepnej, kreatywnych drucików
  • ilustrują utwory literackie i własne opowiadania
  • komponują kolaże
  • lepią z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna)
  • tworzą „coś z niczego”, wykorzystując materiały recyklingowe: nakrętki, rolki, makulaturę, itp.
Dla dziecka jego własna twórczość jest przede wszystkim źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Dziecko tworząc rozwija różne umiejętności, w tym twórczą inicjatywę, pomysłowość, uczy się wiary we własne siły i możliwości twórcze.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe