Lekcje biblioteczne o regionie


Wystawy To oferta skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych. Zajęcia mają na celu zapoznać uczniów z zagadnieniami: administracja samorządowa gminy i powiatu, geografia, turystyka i zabytki, historia Brzeska i powiatu, kultura oraz legendy regionalne.

W czasie lekcji uczniowie pracują na przygotowanych specjalnie dla nich materiałach źródłowych (mapach, planach, monografiach, stronach www). Do przekazywania wiedzy wykorzystywane są interaktywne metody, m.in.: gry planszowe, quizy, konkursy, kalambury.

Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność selekcjonowania źródeł informacji pod względem ich wiarygodności i przydatności. Ponadto uczniowie rozwijają umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, kreatywności oraz sprawnego wyszukiwania informacji.

Proponowane tematy zajęć:

  1. Quest pt. „Dziedzictwo Goetzów-Okocimskich” – spacer z zagadkami śladami założycieli Browaru Okocim. (termin realizacji: wrzesień, kwiecień-czerwiec)
  2. Lekcja biblioteczno-medialna. W czasie zajęć uczniowie poznają zasady korzystania z biblioteki, źródła udostępniane przez tą instytucję oraz inne polecane źródła wiedzy dostępne online. Lekcja ma na celu pogłębienie w uczniach zdolności do samodzielnego selekcjonowania napotykanych źródeł pod względem ich wiarygodności oraz samodzielnej oceny danego źródła.
  3. Administracja powiatu brzeskiego oraz poszczególnych gmin. – w czasie lekcji uczniowie poznają zarówno podział administracyjny, nazwy miejscowości, włodarzy gmin i powiatu oraz znaki, logotypy i symbole wyróżniające samorządy.
  4. Geografia powiatu brzeskiego – lekcja opiera się na pracy w grupach, każda z grup (w założeniu 7, tyle ile gmin w powiecie) ma za zadanie na przygotowanej mapie nanieść jak najwięcej obiektów fizjograficznych i wpisać na podstawie przygotowanych dla nich źródeł występujące rośliny, zwierzęta, pomniki przyrody.
  5. Turystyka i zabytki w powiecie brzeskim – praca z mapą, uczniowie na podstawie wyselekcjonowanych źródeł przygotowują mapy naniesionymi zabytkami, miejscami polecanymi do obejrzenia. Tym sposobem pogłębiają swoją wiedzę o dziedzictwie kulturowym i potencjale turystycznym naszego regionu.
  6. Historia Brzeska i regionu – gra. Gra przygotowana specjalnie dla młodzieży. W czasie poruszania się po planszy reprezentującej centrum miasta Brzeska uczniowie realizują zadania i podają odpowiedzi na pytania, poznając jednocześnie najciekawsze wydarzenia z dziejów miasta, i całego regionu.
  7. Legendy regionalne – lekcja quiz. Przygotowania do lekcji należy rozpocząć co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej. Teksty legend są przygotowane dla uczniów wcześniej, ale aby wzbudzić ich zainteresowanie miejsce odnalezienia tekstu jest zaszyfrowane w rebusach. Uczniowie mają za zadanie zdobyć wszystkie teksty legend, zapoznać się z nimi i w czasie zajęć w podziale na 5 grup realizowany jest quiz. Wygrywa drużyna która zapamiętała najwięcej szczegółów z tekstów legend.

Zachęcamy do udziału we wszystkich spotkaniach realizowanych jako cykl edukacji regionalnej, ale również w pojedynczych spotkaniach. Kontakt: Leokadia Rudek, Dział Bibliograficzno-Informacyjny, tel. 14-66-312-02 wew. 14 lub 17, mailowo pod adresem: bibliografia@bibliotekabrzesko.pl