Warsztaty


Wystawy Brzeska Biblioteka kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego organizuje różnorodne warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej.

Oferujemy warsztaty o tematyce regionalnej, prowadzone przez lokalnych twórców z różnych miejscowości w powiecie brzeskim, podczas których uczniowie zapoznają się z wzornictwem i rzemiosłem regionalnym (np. wytwarzanie ozdób świątecznych).

Dodatkowo proponujemy warsztaty tematyczne (dziennikarskie, scenograficzne itd.) prowadzone na miejscu w Bibliotece, a także warsztaty wyjazdowe do różnych instytucji kultury (biblioteki, muzea, teatry, itp.).

Celem powyższych warsztatów jest przygotowanie młodzieży do roli świadomych odbiorców i twórców kultury oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dodatkowo warsztaty aktywizują oraz integrują młodzież gimnazjalną.

Przewidywanym efektem długofalowym oferowanych warsztatów będzie wzrost zainteresowania szeroko pojętą kulturą oraz wyrobienie w młodych ludziach nawyku korzystania z oferty instytucji kultury.

W zajęciach jednocześnie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

W celu skorzystania z powyższej oferty prosimy o wcześniejsze ustalenie tematyki i terminu z pracownikiem Działu Dorosłych: tel.: (14) 66-312-02, (14) 68-64-550, wew. 17, email: bibliografia@bibliotekabrzesko.pl