Projekt Raz, dwa, trzy – czas książki i gry! – promowanie czytelnictwa w powiecie brzeskim.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku realizuje projekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu brzeskiego. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 roku, a w jego ramach przewidujemy następujące działania:

Spotkania autorskie:

 • 22.01.2019 – Tanya Valko (spotkanie odbyło się w Brzesku i Borzęcinie)
 • 17.04. 2019 – Wojciech Chmielarz
 • 05.06.2019 – Edyta Świętek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej
 • 18.06.2019 – Edyta Świętek (PiMBP Brzesko)
 • Wrzesień 2019 – Sławomir Koper (PiMBP Brzesko)

Dla dzieci i młodzieży:

 • Marcin Brykczyński (maj 2019)
 • Agnieszka Frączek (maj 2019)
 • Justyna Bednarek (październik 2019)
 • Anna Czerwińska-Rydel (październik 2019)
 • Katarzyna Ryrych (grudzień 2019)

Warsztaty:
Warsztaty są zadaniem kierowanym do konkretnej grupy uczestników, która składa się z seniorów oraz młodzieży w wieku 10-19 lat. Grupa nadal się tworzy, zachęcamy do udziału w najbliższym spotkaniu (terminy ustalane są na bieżąco, informację o kolejnym spotkaniu można uzyskać…)

 • 25.03.2019 – spotkanie integracyjne
 • 06.04.2019 – warsztaty z podstaw korzystania i bezpieczeństwa w portalu Facebook
 • 25.04.2019 – warsztaty z aplikacji mobilnych, godz.10:00, sala multimedialna
 • Maj 2019 – blogowanie
 • Czerwiec 2019 – warsztaty z pobudzania wyobraźni
 • Wrzesień 2019 – warsztaty z kodowania
 • Listopad 2019 – warsztaty z gamifikacji, wspólne stworzenie gry!
 • Grudzień 2019 – zaprezentowanie gry

Akcje promujące czytelnictwo:
Wspólnie z uczestnikami grupy projektowej oraz z zaprzyjaźnionymi użytkownikami będziemy promować czytelnictwo wśród różnych grup wiekowych.

Czerwiec 2019:
Retroczytanie dla przedszkolaków – seniorzy podzielą się z przedszkolakami wspomnieniem o swoich pierwszych książkach, akcja głośnego czytania. Celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, zachęcanie do czytania wnukom.

Retroczytanie dla młodzieży – wymiana wspomnień o swojej pierwszej książce pomiędzy seniorami a młodzieżą, akcja głośnego czytania. Celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, zachęcanie do czytania wnukom.

Rekwizytem w wyobraźnię – młodzież udzielająca się w lokalnych grupach teatralnych wykorzysta elementy ramy w akcji głośnego czytania dla przedszkolaków. Celem jest pobudzenie wyobraźni u przedszkolaków podczas odbioru tekstu czytanego, uatrakcyjnienie procesu czytania i zachęcenie do podejmowania samodzielnych prób.

Listopad 2019:
Poczytam ci babciu, dziadku – spotkanie dzieci i młodzieży z seniorami uczestniczącymi w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wzajemne polecanie sobie literatury. Celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, wzajemne zachęcanie do poznania gustów literackich, zapoznanie seniorów z trendami w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury."Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe