#2 – „Nowa biblioteka”

Dla brzeszczan „starą biblioteką” jest kamienica przy ul. Puszkina, obecna siedziba, usytuowana w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno–Bibliotecznego, wciąż nazywana jest natomiast „nową biblioteką”, chociaż w przyszłym roku minie już 10 lat od zmiany lokalizacji brzeskiej książnicy.

Wraz z upływem lat coraz wyraźniejszy stawał się problem wynikający z faktu, że lokal przy ul. Puszkina nie jest w stanie dłużej spełniać potrzeb prężnie działającej i powiększającej swój księgozbiór biblioteki. Dzięki przychylności władz i pozyskaniu dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę prawie 10 mln, zdecydowano o budowie nowoczesnego centrum kulturalno–bibliotecznego, którego patronem miał zostać św. Jan Paweł II. Inwestycja o łącznej wartości 14 mln zł została oddana do użytku w czerwcu 2011 r, a swoją nową siedzibę oprócz biblioteki znalazł tam także Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.

Dzięki lokalizacji w nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekcie o znacznie większej przestrzeni przed naszą biblioteką pojawiły się nowe możliwości prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Dostęp do sali wystawienniczo–odczytowej i sali audytoryjnej pozwolił na organizację przedsięwzięć dla znacznie większego grona odbiorców, umożliwiając tym samym łatwiejszy dostęp do kultury mieszkańcom całego regionu. W bibliotece powstały także nowe działy – Dział Bibliograficzno–Informacyjny, który stał się ośrodkiem informacji o mieście i regionie oraz Dział Multimedialny zapewniający bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii.

Chociaż zarówno bibliotekarze, jak i czytelnicy z sentymentem wspominają „przytulną ciasnotę” lokalu przy ul. Puszkina, niezaprzeczalny jest fakt, że wraz ze zmianą lokalizacji przed brzeską biblioteką pojawiły się nowe perspektywy funkcjonowania i rozwoju. Szczerze wierzymy też, że miejsca tworzą ludzie i „nowa biblioteka” zajmie w sercach naszych czytelników równie ważne miejsce co „stara”.

#1 – „Stara biblioteka”

Określenie „stara biblioteka” brzeszczanom niezawodnie kojarzy się z dawną siedzibą PiMBP zlokalizowaną przy ul. Puszkina 4. Miejsce to, chociaż niemogące się równać z budynkiem RCKB pod względem warunków lokalowych, wspominane jest przez bibliotekarzy i czytelników z ogromnym sentymentem. Brzeska biblioteka zlokalizowana była tam od stycznia 1949 r. do maja 2011 r.

Budynek „starej biblioteki” pierwotnie pełnił funkcję Domu Modlitwy i był własnością Izraelickiej Gminy Żydowskiej, obecna ul. Puszkina była natomiast ulicą Łazienną. W 1948 r. Urząd Powiatowy w Brzesku odkupił ten lokal i po remoncie przekazał go bibliotece z przeznaczeniem na jej nową siedzibę (do tego czasu biblioteka zajmowała pomieszczenia przy ul. Kościuszki 36). Obecnie w kamienicy „na Puszkina” mieszczą się m.in.: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzesku oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku. Dla mieszkańców Brzeska i oddanych czytelników brzeskiej książnicy jest to jednak zawsze po prostu „stara biblioteka”.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe