KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA z siedzibą w BRZESKU, UL. PLAC TARGOWY 10
 2. został powołany Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Kucia, z którą można kontaktować się poprzez email: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem PiMBP ul. Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
  • celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
  • prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki
  • celi realizacji zajęć prowadzonych przez Bibliotekę
  • w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Bibliotece min. wystawy, spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmowe
  • w celach promocyjnych wydarzeń, oraz
  • w celu wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a także gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu
  • cofnięcia zgody,
  • przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
  • w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
  • w przypadku organizowania konkursów, zajęć oraz akcji promocyjnych, w których Pan/Pani może wziąć udział będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału min. w wydarzeniach, zajęciach organizowanych przez PiMBP w Brzesku:
 9. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych;
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe