Historia

1946 r. – utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku, pierwszym kierownikiem biblioteki zostaje Jadwiga Dudekowa

1947 r. – powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

1949 r – kolejnym kierownikiem biblioteki zostaje Artur Lenczowski, następnie Maria Pawlikowa

1953 r. - Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymuje proporzec Przodującej Biblioteki

1956 r. – połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w jedną wspólną Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną

1964 r. – utworzenie Oddziału dla Dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

1971/72 r. – utworzenie Filii nr 1 przy ulicy Ogrodowej, która po trzykrotnej zmianie lokalizacji mieściła się przy ulicy Solskiego 70 (działała do 2011 r.); utworzenie filii nr 2 (społeczno-polityczna), która działała do 1992 roku

1975 r. - po zmianach administracyjnych w kraju instytucja zmienia nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną

1979 r. – dyrektorem Biblioteki zostaje Zofia Taflińska

1985 r. – zostaje utworzona filia biblioteczna w Mokrzyskach

1991 r. – MGBP w Brzesku zmienia nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna

1995 r. – w wyniku konkursu dyrektorem zostaje Maria Marek

1999 r. – na mocy porozumienia władz Miasta i Powiatu Bibliotece Miejskiej powierzono zadania biblioteki Powiatowej i zmieniono nazwę na Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w

2000/2011 r. – rozpoczęcie komputeryzacji i czas wdrażania nowych technologii informacyjnych

2009 r. – rozpoczęto budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego; PiMBP zakwalifikowała się do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek

2011 r. – uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kulturalno w którym mieści się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Historia Biblioteki

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska