Lekcja o Powstaniu Styczniowym w Bibliotece

Dodano: 7 lutego 2013

W Brzesku obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego obejmują również lekcje historyczne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych. Na taką właśnie lekcję Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zaprosiła uczniów trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku.

Lekcję prowadził dr Piotr Duda przybliżając uczniom przyczyny wybuchu powstania i ogólny kontekst polityczny w jakim znajdowali się Polacy zamieszkujący zabory rosyjski i austriacki. Mowa przede wszystkim o tych dwóch zaborach, bo na terenie pierwszego – toczyły się walki zbrojne, a powstanie skierowane było przeciwko Rosji. Zabór austriacki, w którego skład wchodziła ziemia brzeska, odznaczył się wysoką aktywnością mieszkańców polegającą na tworzeniu ochotniczych oddziałów powstańczych, transportowaniu broni, ale również opatrywaniu rannych.

Znaczną część prelekcji stanowił wątek brzeski, w którym dominowały opisy wydarzeń i osób z Dołęgi, Szczurowej oraz Brzeska. Uczniowie mieli okazję poznać wkład hrabiego Sumińskiego, rodziny Günterów z Dołęgi i Solskich z Brzeska w pomoc powstańcom. Lekcja niewątpliwie uzupełniła zdobytą wcześniej przez uczniów wiedzę. Dzięki uczestnictwu w niej młodzież bliżej poznała udział regionu brzeskiego w działaniach powstańczych.

Galeria zdjęć

Lekcja o Powstaniu Styczniowym w BiblioteceLekcja o Powstaniu Styczniowym w BiblioteceLekcja o Powstaniu Styczniowym w BiblioteceLekcja o Powstaniu Styczniowym w Bibliotece

 

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe