Za datami, na które spoglądamy codziennie w papierowych lub elektronicznych kalendarzach, kryją się historie o ludziach, miejscach i wydarzeniach z bliższej lub dalszej przeszłości. Historie często niezwykle, imponujące, a z pewnością warte przypomnienia. W ramach nowego bibliotecznego cyklu poświęconego historii i dziedzictwu Brzeska i regionu będziemy prezentować kalendarium regionalne „Ukryte w datach”. Grafiki oparzone datą i krótkim opisem będą zamieszczane na profilu biblioteki na Facebooku, na stronie internetowej, a także eksponowane przy Dziale Bibliograficzno-Informacyjnym. Zapraszamy na wspólną wyprawę w przeszłość!

28.03.1981 – śmierć Zofii Włodek z Goetzów Okocimskich

Dokładnie 43 lata temu, w wieku 91 lat, zmarła Zofia Włodek z Goetzów Okocimskich – zasłużona działaczka społeczna, która w czasie kryzysu gospodarczego, a także w okresie I i II wojny światowej niosła ofiarną pomoc potrzebującym. Podczas okupacji niemieckiej była również zaangażowana w działalność Armii Krajowej oraz w organizację tajnego nauczania. Prezeska Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet (archidiecezja krakowska), doktor filozofii, publicystka i tłumaczka. Najstarsza córka Jana Albina Goetza Okocimskiego i Zofii Jadwigi z Sumińskich oraz żona profesora Jana Zdzisława Włodka. Po śmierci została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

14.03.1893 – śmierć Jana Ewangelisty Goetza

Dzisiaj mija 131. rocznica śmierci Jana Ewangelisty Goetza – założyciela browaru Okocim oraz zasłużonego dla lokalnej społeczności filantropa. Słynący z dobroczynności i działalności na rzecz regionu, ufundował w Okocimiu neogotycki kościół i pierwszą szkołą powszechną, a także zainicjował tam powstanie pierwszej w okolicach Brzeska biblioteki. Po śmierci został pochowany w krypcie grobowej kościoła parafialnego w Okocimiu.

10.03.1865 – Urodziny pochodzącego z Okocimia premiera Juliana Nowaka

Dokładnie 159 lat temu przyszedł na świat Julian Ignacy Nowak – lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, społecznik, miłośnik i popularyzator sztuki, a także minister oraz premier rządu II Rzeczypospolitej w 1922 roku. Ten wybitny naukowiec i polityk był najstarszym dzieckiem mieszkających i prowadzących gospodarstwo rolne w Okocimiu Kazimierza i Teodozji z domu Siewakowskiej, którzy po śmierci spoczęli na miejscowej nekropolii. Pierwszym miejscem, w którym przyszły premier Polski czerpał wiedzę o świecie była szkoła powszechna w Okocimiu.

2.03.1942 – zamordowanie Jędrzeja Cierniaka przez niemieckiego okupanta

Dzisiaj mija 82. rocznica śmierci Jędrzeja Cierniaka – urodzonego w Zaborowie (gmina Szczurowa) wybitnego twórcy Teatru Ludowego, zasłużonego działacza oświatowego i społecznego, legionisty, pisarza, a także człowieka oddanego sprawie poprawy warunków życia na polskiej wsi. Za swoją tajną działalność niepodległościową podczas II wojny światowej został uwięziony przez niemieckiego okupanta w więzieniu na Pawiaku, a następnie rozstrzelany w ramach tzw. Potajemnej egzekucji więźniów Pawiaka przeprowadzonej najprawdopodobniej na terenie obozu w Treblince. Chociaż ciała Jędrzeja Cierniaka do dziś nie udało się odnaleźć, został upamiętniony symboliczną mogiłą w Palmirach oraz inskrypcją na grobie swoich rodziców w Zaborowie.

19.02.1940 – śmierć Jana Zdzisława Włodka

Dokładnie 84 lata temu zmarł prof. UJ Jan Zdzisław Włodek – legionista, dziekan Wydziału Rolniczego UJ, zasłużony społecznik i miłośnik fotografii. Profesor Włodek był wnukiem założyciela Browaru Okocim Jana Ewangelisty Goetza oraz mężem Zofii Goetz-Okocimskiej, którą poślubił w 1912 roku w Okocimiu. Zmarł z wycieńczenia organizmu dziesięć dni po powrocie z niemieckiego obozu w Sachsenhausen, w którym uwięziono go w wyniku „Sonderaktion Krakau” – hitlerowskiej akcji wymierzonej w polskie środowisko naukowe. Został pochowany w rodzinnej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Niegowici.

Osobom zainteresowanym postacią Jana Zdzisława Włodka polecamy również publikację „Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885-1940). Ojczyzna śmierci warta...” przygotowaną przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, która jest dostępna do pobrania pod linkiem: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/144382,Prof-Jan-Zdzislaw-Wlodek-Ojczyzna-smierci-warta-PDF.html.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe