Czytaki

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, biblioteka otrzymała na podstawie umowy użyczenia urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej "Czytak" z pakietem książek. Celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz promocja czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących. Dysponujemy dwoma czytakami: NPN3 – urządzeniem prostym w obsłudze, dedykowanym osobom starszym oraz Czytakiem Plus – odtwarzaczem mniejszym, dla wymagających czytelników, który dodatkowo daje możliwość korzystania z dyktafonu i radia. Urządzenia można wypożyczyć w Dziale Multimedialnym.

Lista tytułów